Utbildning – Får du lära dig något?

Detta är utbildning i ordets rätta bemärkelse

Ibland finns det skillnad på utbildning och utbildning. Naturligtvis är det något som alltid funnits och som ingen tror ska försvinna. I det läget handlar det helt enkelt om kvalitet på den utbildning du får. Så långt är allt bra, men för att klargöra allt innan det som verkligen ska tas upp kommer målas på väggen, så måste alla veta vad ordet utbildning egentligen står för. Detta är något stort i samhället. Det finns grundläggande utbildningar och det finns högre samt lägre utbildningar. Något som är gemensamt för dem alla ska enligt norm vara att de ger kunskaperna som krävs för att utföra det som utbildningen är till för. Detta skulle då fungera helt perfekt. Ja, såvida det inte var 2017 och det nu finns en tvist på dessa benämningar och hur pass effektiva de egentligen är. Här är det de moderna utbildningarna och det moderna sättet att utbilda på som det handlar om.

Dagens så kallade “moderna utbildning”

Vad är då dagens moderna utbildningar? Varför kommer det att behövas ett modernt sätt för att lära ut dessa så hemlighetsfulla utbildningar? Allt är väl så länge du bara läser om en utbildning, eller till och med lysande om du läser en lärarhandledning för grundskolan. Antagligen är då dessa böcker eller den information du läser inför en utbildning inte moderna! I så fall skulle de ju användas i syfte att skapa pedagogiska och lärande lektioner och material. Idag verkar det istället som om dagens ”moderna” lärare har alla kunskaper de behöver. De behöver inte ta hjälp någonstans, utan istället kan de lära ut alla de kunskaper de inte kan till alla de som definitivt inte vill veta av dem på ett mycket föredömligt sätt.

Aha! Var det därför du inte har en aning om vad jag ska göra på ditt nya arbete? Var det där pappret och betyget som du fick när din utbildning var klar bara en ren lögn? Nu förstår du varför chefen är arg på dig varje dag och varför denne gett dig en chans till innan du får söka en annan plats att jobba. Hur som helst kommer inte det att bli lätt med det tvivelaktiga rykte som du skapar dig i arbetslivet. Kanske har du tur att finna ett arbete till, innan det är dags för arbetslöshetskassan och fattighuset resten av livet. Vill du verkligen att det ska vara så? Vill du se dina barn växa upp och få denna fina utbildning? Svaret är förmodligen nej! Då är det dags att du ställer dig upp och skriker ”Regeringen: Ta tillbaka ansvaret för att utbildning ger de kunskaper som krävs för det som ska utföras”.

Anledningarna till utbildningens förfall

Det finns många anledningar till att utbildningen som ges idag är sämre i kvalitet än den som fanns för 30 år eller mer tillbaka i tiden. Ja visst, detta är en gammal klyscha som din mormor hörde av sina far- och morföräldrar. Det tragiska är dock att detta har accelererat de senaste 30 åren med raketfart. Detta så till den grad att det i vissa fall finns människor som går ut skolan, vilka verkar med öppna ögon vara mera ovetande än när de satte sin första fot i skolan.

Vad beror det på? Jo, svaret är enkelt. Samhällets förfall. Vem bryr sig idag om ett nytt regeringsval i unga år? Definitivt mycket färre än tidigare. Vad är det då som säger att de som skapar undervisningen, sätter regler för läroplaner samt de som lär ut skulle vara något bättre? Är de verkligen intresserade av att gör ett bra arbete, eller vill de bara ha sitt lönekuvert varje månad? Mycket av det hela kanske också har att göra med uppfostran och dagens moderna föräldrar.

Föräldraansvar – Får barnen lära sig rätt och fel?

Hur står det egentligen till med barnuppfostran? Håller den samma höga kvalitet som den gjorde för 30-40 år sedan? Svaret blir: absolut inte! Idag finns det ett ointresse hos en större del av föräldrarna och det finns också de som helt enkelt halkat efter tidigare och saknar de kunskaper och den pedagogik som krävs för att ta hand om sina barn på rätt sätt. Det är i grund och botten du som förälder som är ansvarig för att ditt eller dina barn får en bra start i livet.

Detta får de inte om du dagligen sitter och läser Facebook, chattar med vänner samt lägger in små dumma kommentarer på Twitter. Alltför många är uppslukade av det virtuella livet, så till den grad att det tar tiden från barnuppfostran och det som barnen egentligen behöver. Så, släng fram maten, sätt på TV:n och tala om för ditt barn att äta för att sedan gå tillbaka till ditt liv i den värld du tydligen älskar mera.