Om Dinrost.se

Vill du att din röst ska höras?

Här på din röst är det ju ända fram till nu bara min röst som har hörts. Nu finns det tillfälle för alla att göra sin röst hörd. Kan du konsten att skiva och uttrycka dig i ord, utan att för den sakens skull vara otrevlig eller utöva förtryck mot olika tankar och folkslag samt enskilda människor. Ja, då finns nu möjligheten för dig att vara den som får blogg på denna sajt. Det finns mycket att säga om saker och ting i världen. Detta vill jag ge ett utrymme till på denna sida. Här är du nu välkommen att komma med dina tankar om olika saker du går och tänker på. Gör din röst hörd så att alla som läser denna sida kan få mera information om vad olika människor tycker i världen och om världen.

Naturligtvis finns det regler att följa

Denna sajt handlar om samhället vi alla lever i, samt vad vi tycker är rätt och fel inom detta område. Med andra ord kommer det inte tillåtas några skriverier om privatpersoner som du själv har ett personligt agg till. Här talar du ut om hur samhället fungerar, vad som ska kunna göras för att det ska bli bättre samt vad du tycker och tänker inom olika områden såsom utbildning, politik, rättsväsendet samt mycket mera.

Du kommer också att vara den som skriver det hela ur en personlig synvinkel, samt att du använder det svenska språket på ett bra sätt alla kan förstå. Är du den som ser livet som jag och inte tar emot den skit de ser och hör varje dag. Ja, då fattar du pennan och skriver något bra om detta. Är det så att du är vältalig och följer moraliska regler, så kommer du att ha stora chanser att få dina tankar publicerade på denna sida.