Delar av världen lever i medeltiden

Som du säkert vet så brukades det mera öppet våld under medeltiden. Här kunde en bonde enklare avlivas för att han satt sig upp mot de högre stånden i samhället. Detta är något som numera försvunnit i Sverige samt i alla andra länder med ett fungerande statsskick. Nu kommer det dock att finnas de länder som fortfarande brukar mycket tragiska och hårda straff. Här handlar det då om att det stympas delar av kroppen i händelse av att en person stjäl något.

Ett av de länder som är mycket långt efter i det fallet är Afghanistan. I detta land lever fortfarande bödeln kvar. Oftast är det dock inte att avliva människor som gäller. Här kan det vara så att en stöld av kanske motsvarande 4000 kronor har uppdagats. I det fallet kommer förövaren att få sin ena hand avhuggen som straff. Idag är detta helt makabert och det är enbart okunnighet som leder till detta straff. Här är en av de sakerna som människor måste fördöma, istället för att vara de som klagar när grannen har TV:n på för högt på kvällen.