Vill du skriva som en journalist?

Att skriva en journalistisk text behöver inte vara svårt. Det handlar mycket om att tänka på vad det är för artikeln som skrivs och var den ska publiceras. De flesta texter ska vara korta, lättförstådda och baserade på fakta. Det finns dock många regler och vi ska ta en titt på vissa, efter att vi kollat på några ord som är bra att ha koll på.

Block och penna bör man ha med sig för att snabbt ta ner informationen. Bildkälla: Ingross

Användbara termer

 • Rubbe kan ibland en rubrik kallas för. En rubrik ska vara slagkraftig, sann och säljande. Den ska även förmedla innehållet i artikeln på några få ord och inte för långa ord. Här används gärna färgstarka verb.
 • Ingress, detta är den första delen i en artikel. Ingressen ligger oftast mellan 25-40 ord och skrivs med en större och fetare stil än brödtexten. Ingressen ska fortsätta på rubrikens jobb och locka läsaren att fortsätta läsa. I nyhetsartiklar kan en ingress svara på en fråga om: vem? var? vad? hur? eller varför?
 • Brödtext är artikeln i sig. Skrivs utan fetare stil och beroende på artikeln kan ibland adjektiv och pronomen användas, men oftast ska dessa slopas. I brödtexten är det viktigt med fakta, fakta och fakta. Här ska det inte breddas ut med onödiga ord, tänk mindre än mer.
 • Bildtext är texten under bilden som oftast förklarar vad som finns på bilden eller tar upp något från artikeln som är av relevans.
 • Mellis. En mellanrubrik kan kallas mellis och består av en eller två rader med fetare stil. Den bryter upp artikeln i kortare avsnitt så att texten blir mer lättläst. Precis som rubriken förklarar mellanrubriken vad som kommer att finnas i nästa avsnitt och lockar till fortsatt läsning.
 • Utgång betyder nytt stycke. Markeras ofta med ett indrag.
 • Pratminus är ett tecken som anger att någon säger något i direkt tal. Pratminus ser ut så här -.
 • Byline är namnet på den eller de som skrivit artikeln eller tagit bilden. Sätts oftast i slutet av artikeln.

Det finns olika typer av journalistik. Radio, TV, tidningar och sociala medier. Bildkälla: Vox

Bli en bra skribent

Det är inte alltid lätt att bli en bra skribent. För vissa kommer det naturligt, medan för andra kan det vara jobbigt även efter flera år av skrivande. Många väljer att gå en utbildning i journalistik för att bli bättre på att skriva. Att gå en utbildning hjälper dig att skriva på olika sätt och kan även hjälpa dig att få en fot in på en tidning efter din praktik. På vissa sidor, som nätkurser.se kan du hitta artiklar som kan hjälpa dig i ditt skrivande. För att bli en bra skribent är det bra att läsa mycket och skriva ännu mer, vill du ha mer tips kan du kolla in denna sida.

 • Läs allt du kommer över: reklam, tidningar, böcker eller undertexter. Alla texter har olika saker att förmedla, bli uppmärksam på det du läser. Ett tips är att gå till bibliotek för att läsa mängder av olika nyhetstidningar och magasin för att se olika skrivstilar.
 • Försök också att skriva så mycket du kan. Skriv dagbok, recensioner, skriv egna nyhetsartiklar. Ju mer du skriver desto lättare blir det. Försök att hitta din egna stil, det blir oftast bättre än att föröka härma någon annan.
 • I framförallt nyhetsartiklar skrivs det inte om personliga åsikter, råd, humor eller kommentarer om det som hänt. Tänk: fakta, fakta och fakta.

 

De vanligaste redskapen för en modern journalist. Bildkälla: Vox

 • Tänk på vinkeln. Vad är det du försöker förmedla med texten? Den ska inte bara förmedla det du vill men även vara lockande att läsa.
 • Förbered dig inför en intervju. Ta reda på så mycket du kan om personen, händelsen eller vad det än är. Det gör det lättare att ställa relevanta frågor.
 • Skriv ner allt du ser om du är ute på fältet. Om det har skett en bilolycka så skriv ner exakt vad som har hänt. Åkte den in i räcket? Ett träd? Flera bilar som krockade? Blev det lång kö? Prata även med polis om sådan finns på plats och få övriga uppgifter som: tiden när det hände, hur många blev skadade eller förda till sjukhus. Ta så mycket information du kan även om du vet att det inte kommer att användas. I början är det viktigt med detaljer. Sedan kan du välja vad som är viktigt att ha med i artikeln och vad som kommer att publiceras.