Yttrandefrihet – Att få säga vad du tycker

Egentligen så är det här i Sverige helt fantastiskt gällande yttrandefrihet. Här finns det lagar som säger att du fritt får yttra dig om nästan allt. Naturligtvis finns det lagar och regler som förhindrar att du kränker och våldför dig verbalt mot andra människor. Dock handlar det om att du får yttra dig fritt om vad du tycker om samhället och hur det styrs. Annat är det verkligen i andra delar av världen. Här finns det då de länder som censurerar massor av det som kan skrivas på nätet. Ta bara Kina som ett exempel. Egentligen kanske de inte är de värsta, utan de tar helt enkelt bara bort möjligheten att ha åtkomst till mycket information.

Här handlar det om länder som Indien och Turkiet, som jag har stor erfarenhet av, samt även Thailand som idag har en militärjunta. I dessa länder kan de som yttrar sig fritt om det som sker i samhället på ett utpekande och negativt sätt få riktigt stora straff. Naturligtvis är detta ett sätt att kontrollera folket, så att eliten och de som valts att styra landet av eliten får en större del av kakan. Det hela grundar sig ofta på att den större delen av folket är fattiga. Det är enkelt att kontrollera fattiga människor. Det enda som behövs är att behålla dem på en dålig utbildningsnivå och ge dem en liten hjälp när det är som värst. På så sätt blir de glada och tacksamma för stunden.

Vad händer i länder med dålig utbildning

Att utbildning och yttrandefrihet hänger ihop är det inget snack om. Här kan du se detta direkt genom att våldet ökar i dessa kretsar. När det inte finns ord att sätta på det de tycker och tänker, eller när de helt enkelt inte får göra det. Ja, då leder detta till upplopp och våld. Här kan du till och med enkelt se detta i det stora landet USA, där det många gånger varit de svarta som har utfört dessa upplopp. För att återgå till Sverige och den yttrande frihet som finns här, så börjar detta också tullas på. Frågan om hur det ska gå med allt från pressfrihet till den enskilda personens frihet att säga vad de tycker och tänker, hänger i luften och de som har makten försöker hela tiden pressa de fattiga till tystnad.